1.DEFINIȚII SI TERMENI

HAPPY SPORT este denumirea comercială a HAPPY SPORT GROUP SRL cu sediul în Bacău,

str. Vasile Alecsandri nr. 41, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr.J04/775/2015, CIF 34826679, reprezentată legal prin Florin Cristea, în calitate de Administrator.

Cumpărator -poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană

juridică sau orice entitate juridică și efectuează o Comandă.

Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de www.happysport.ro

Utilizator -orice persoană fizică care are vârsta peste 16 ani sau persoană juridică înregistrată pe site-ul www.happysport.ro, care, prin finalizarea procesului plasare a unei comenzi și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice site-ului din secțiunea Termeni și Condiții Generale.

Utilizatorul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la plasarea unei comenzi sunt corecte, complete și actualizate.

Lista-sectiunea din Favorite in care Cumparatorul/ Utilizatorul poate adauga Bunuri

sau Servicii pe care doreste sa le urmareasca in vederea unei eventuale achizitii si pe care, ulterior, le poate sterge sau le poate adauga in cosul de cumparaturi („Cosul meu”). Site – magazinul online găzduit la adresa web www.happysport.ro și subdomeniile

acestuia.

Comandă– un document electronic ce intervine că forma de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Cumpărătorul transmite Vânzătorului, prin intermediul Site- ului intenția sa de a achiziționa Bunuri și Servicii de pe Site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu listat pe Site, inclusiv produsele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului că urmare a Contractului încheiat.

Contract-reprezintă contractul la distanță încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără

prezența fizică simultană a Vânzătorului și a Cumpărătorului.

Conținut -toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic; conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil; orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu

de către acesta;date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Review– o evaluare scrisă de către deținătorul sau beneficiarul unui Bun sau Serviciu- evaluare redactată pe baza experienței personale și capacității acestuia de a realiza comentarii calitative și de a spune dacă Bunul sau Serviciul respectă sau nu specificațiile menționate de către producător.

Comentariu – apreciere sau observație cu scop critic, pe marginea unui Review sau a

unui alt comentariu.

Răspuns– informație scrisă care este transmisă Utilizatorului/Clientului/Cumpărătorului care a adresat o Întrebare în Site, în pagină unui anumit Bun. Răspunsul reprezintă o explicație oferită de un Utilizator/Client/Cumpărător unui alt Utilizator/Client/Cumpărător în cadrul unei discuții.

Document– prezentele Termene și Condiții.

Comunicări Comerciale– orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush/etc.)  continand informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri și Servicii adăugate în secțiunea “/Coșul meu”,precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și sondaje de opinie.

Tranzactie– încasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vânzarea unui Bun

și/sau Serviciu de către Vânzător, Cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor

procesatorului de carduri agreat de către Vânzător, indiferent de modalitatea de

livrare.

Specificatii – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum

sunt precizate în descrierea acestora.

Plată folosind card – serviciul de plată prestat de către procesatorul de plăți integrat în

Site, pus la dispoziția Clienților, Utilizatorilor și/sau Cumpărătorilor prin intermediul

Site-ului în vederea efectuării unei plăți cu cardul on-line.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de

comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către Cumpărător, după efectuarea Comenzii are rol de informareși nu reprezintă acceptarea Comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica cantitatea

Bunurilor și/sau Serviciilor din Comandă. Dacă modifică cantitatea de Bunuri și/sau Servicii din Comandă va anunța Cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziția Vânzătorului la efectuarea Comenzii și va returna suma achitată in cazul in care Cumpărătorul nu acceptă modificarea.

2.4. Contractul se consideră încheiat între Vânzător și Cumpărător în momentul primirii de

către Cumpărător de la Vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a Comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către Vânzător pe Site vor sta la baza

Contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia pentru Bunurile achiziționate.

3. POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricărui Utilizator/Cumpărător.

3.2. Comunicarea cu Vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea directă cu acesta sau prin adresele menționate la secțiunea “contact” din Site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. Toate tarifele aferente Bunurilor și/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.4. În cazul plăților online Vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către bancă emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai Cumpărătorul.

3.5 Toate informațiile folosite pentru descrierea Bunurilor și/sau a Serviciilor disponibile pe

Site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație

contractuală din partea Vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o tertă parte pentru Servicii ce țin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1.Clientului/Cumpărătorului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, distribuirea,

publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original.

5.2.Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul are și/sau obține acces prin

orice mijloc, se află sub incidența dreptului de proprietate al www.happysport.ro.

5.3. Clientul/Cumpărătorul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederile legislației în vigoare.

5.4. Niciun Conținut transmis către Client, Utilizator sau Cumpărător, prin orice mijloc de

comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea www.happysport.ro

5.5. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există.

6. COMANDĂ

6.1.Clientul/Cumpărătorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adăugarea Bunurilor și/sau Serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza Comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un Bun și/sau un Serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care există stoc disponibil pentru acesta. Adăugarea unui Bun/Serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării Comenzii, nu atrage după șine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a Bunului/Serviciului.

6.2.Prin finalizarea Comenzii Cumpărătorul consimte că toate datele furnizate de acesta,

necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării

Comenzii.

6.3.Prin finalizarea Comenzii, Cumpărătorul consimte că Vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea Cumpărătorului.

6.4.Vânzătorul poate anula Comanda efectuată de către Cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate Cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

6.4.1.neacceptarea de către banca emitentă a cardului Cumpărătorului,a tranzacției, în cazul plătii online;

6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de www.happysport.ro, în

cazul plătii online;

6.4.3. datele furnizate de către Client/Cumpărător, pe Site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5.Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Contract, respectiv să returneze un Bun sau să renunțe la un Serviciu, în termen de 14 zile calendaristice, fără invocarea niciunui motiv și fără a suporta alte costuri decât cele de livrare. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui Bun sau renunțare la un Serviciu expiră în termen de 14 zile de la:

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun – în cazul în care

Cumpărătorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separat;

– ziua în care Cumpărătorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese– în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese.

În cazul în care Cumpărătorul decide să se retragă din Contract, acesta va putea completa online formularul de retur ce se regăsește la adresa Politica de Retur

6.6. În cazul în care Clientul/Cumpărătorul solicită retragerea din Contract în cadrul

termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze și eventualele cadouri care au însoțit produsul respectiv. În cazul în care Comanda este achitată, Vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării Vânzătorului de către Cumpărător asupra deciziei sale de retragere din Contract. Suma va fi returnată după cum urmează: suma aferentă returului va fi rambursată prin transfer în cont bancar în toate cazurile.

6.7.Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea Bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși Bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.8. În cazul în care un Bun și/sau Serviciu comandat de către Cumpărător, nu poate fi livrat de către Vânzător, acesta din urma va informa Clientul/Cumpărătorul si, in cazul in care Cumpărătorul nu doreste un produs diferit poate solicita anularea Comenzii si returnarea sumelor deja achitate.

6.9. Disponibilitatea unui Bun in Site după cum urmează:

-“in stoc” – produs disponibil în stoc

-“stoc epuizat” – produsul nu mai este disponibil în stoc, dar vă recomandăm să ne contactați pentru a afla data la care produsul va reintra în stoc.

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE

RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:

7.1.1.Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă

executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumpărătorului și după ce acesta a

confirmat că a luat cunostintă de faptul că își va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vânzător;

7.1.2.Furnizarea de Bunuri și/sau servicii al căror preț depinde de fluctuațiile de pe piață

financiară pe care Vânzătorul nu le poate controla și care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;

7.1.3.Furnizarea de Bunuri confecționate după specificațiile prezentate de Cumpărător sau personalizate în mod clar;

7.1.4.Furnizarea de Bunuri care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;

7.1.5.Furnizarea de Bunuri sigilate care nu pot fi returnate din motive de protecție a sănătătii sau din motive de igienă și care au fost desigilate de Cumpărător;

7.1.6.Furnizarea de Bunuri care sunt, după livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil

amestecate cu alte elemente;

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. www.happysport.ro va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le

furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător/Client cu privire la Comandă/Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți

Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce,

afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord că Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.

9. COMUNICĂRI COMERCIALE

9.1. Cumpărătorul/Utilizatorul/Clientul își poate modifica în orice moment opțiunea cu

privire la acordul dat Vânzătorului pentru Comunicările Comerciale conținând informații

generale și tematice inclusiv informații cu privire la oferte sau promoții, după cum urmează: prin contactarea Vânzătorului.

9.2. Clientul/Utilizatorul se poate dezabona, in orice moment, de la Comunicarile Comerciale mentionate la punctul 9.1. de mai sus  prin prin contactarea Vânzătorului.

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile Bunurilor și Serviciilor afișate în cadrul site-ului www.happysport.ro includ T.V.A.

conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferentă Comenzii ce conține Bunuri

și/sau Servicii vândute de Vânzător.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin

obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele.

10.5. Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în

format electronic  prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în la plasarea comenzii precum si in format fizic la livrarea produselor.

11. LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Condițiile de livrare a Bunurilor și Serviciilor vândute de către www.happysport.ro le

reagasiti în sectiunea livrare comenzi.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor și Serviciilor numai pe teritoriul României.

12. GARANȚII

Produsele magazinului Happy Sport vor fi livrate însoțite de declarații de conformitate.

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

13.1. Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plătii din

partea Cumpărătorului în locația indicata în Comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

14. RĂSPUNDERE

14.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare tertă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

14.2. Prin utilizarea Conținutului și/sau plasarea Comenzilor, Clientul /Utilizatorul/ Cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc Termenele și Condițiile

Site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării Comenzii.

14.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifică periodic Termenele și

Condițiile Site-ului pentru a reflecta orice modificări ale modului și condițiilor de funcționare a Site-ului sau orice modificări ale cerințelor legale. Documentul este opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la momentul afișării în Site. In cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe Site versiunea modificată a Documentului, motiv pentru care va rugăm să verificați periodic conținutul acestui Document.

15. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

15.1. Va rugăm să parcurgeți Politica de Confidentialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter

personal.

16. FOLOSIREA COOKIE-URILOR

Vezi Politica de Confidentialitate

17. FORȚA MAJORĂ

17.1. Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale

contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau

parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul

imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.2.  Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul

eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune- interese.

18. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

18.1. Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între Vânzător și Utilizatori / Cumpărători se vor rezolvă pe cale amiabila sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe din

România.